Tag: Anugerah Oscar

Pelaporan Akhbar Pengisytiharan Cuti Umum Pada Hari Rabu Adalah Tidak Benar

SEBENARNYA: Menurut Jabatan Perdana Menteri (JPM): Untuk makluman, berita tersebut adalah...