Tag: Bantuan Kewangan RM600

Notis Pengumuman Wang Ihsan RM600 Kepada Semua Pemegang Kad Pengenalan Adalah...

SEBENARNYA: Menurut Kementerian Kewangan Malaysia: Hanya pekerja syarikat yang berdaftar...