Tag: Borang Pengemaskinian Laporan Data Bio Guru Sesi Akademik 2022/2023

KPM Tidak Pernah Mengeluarkan Borang Pengemaskinian Laporan Data Bio Guru Sesi...

SEBENARNYA: Menurut kenyataan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM): KPM tidak pernah mengeluarkan borang Pengemaskinian Laporan Data...