Tag: Drive through testing at Klinik Kesihatan Tanglin

Kaunter Pandu Lalu Bagi Ujian Pengesanan COVID-19 Di Klinik Kesihatan Tanglin...

SEBENARNYA: Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM): Tiada perkhidmatan kaunter...