Tag: important points to Malaysians by DG MOH

Mesej Kononnya Dari KP Kesihatan Berkenaan Perkara Penting Pencegahan COVID-19 Kepada...

SEBENARNYA: Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), sebaran mesej tersebut palsu.