Tag: Lembaga Perumahan Melaka

LPM Tidak Melantik Ejen Atau Pihak Ketiga Untuk Menguruskan Jualan Rumah...

SEBENARNYA: Dimaklumkan bahawa Lembaga Perumahan Melaka (LPM) merupakan agensi Kerajaan Negeri Melaka yang bertanggung jawab merancang, melaksana, memantau,...