Tag: mpaj

Salah Laku MPKj Dalam Melantik Kontraktor Baik Pulih Jalan Raya?

PENJELASAN : Majlis Perbandaran Kajang (MPKj) dan Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ) memperjelaskan dakwaan bahawa terdapat ‘orang dalam’ segelintir Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di Selangor bersikap...