Tag: Penangguhan Pembayaran Balik Pinjaman

Waspada Penipuan Pihak Ketiga Untuk Memproses Permohonan Penangguhan Pembayaran Balik Pinjaman

Menurut Bank Negara Malaysia (BNM), BNM tidak melantik mana-mana pihak ketiga atau ejen untuk tujuan memproses permohonan.