Tag: Penggerak Malaysia

Iklan Pertubuhan Penggerak Masyarakat Malaysia Adalah Di Bawah Tanggungjawab Pertubuhan Sendiri,...

Menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), iklan berkaitan pengumpulan maklumat bantuan COVID-19 oleh Pertubuhan Penggerak Masyarkat Malaysia (Penggerak...