Tag: Saranan Pejabat Kesihatan Daerah Putrajaya pelawat tidak dibenarkan berada atau mengunjungi

Mesej Kononnya Dari Pejabat Kesihatan WP Putrajaya Menyarankan Supaya Pelawat Tidak...

SEBENARNYA: Menurut Pejabat Kesihatan WP Putrajaya, maklumat tersebut adalah palsu.