Tag: Accuhaler Ventolin

Penarikan Balik Produk Accuhaler Ventolin Dan Seretide Dari Pasaran ?

PENJELASAN: Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) memperjelaskan laporan penarikan balik produk Accuhaler Ventolin dan Seretide yang digunakan dalam rawatan pesakit asma di pasaran United Kingdom (UK)...