Tag: AIM agih geran RM3000

AIM Meminta Maklumat Syarikat Yang Berdaftar Dengan SSM Dan Data Peribadi...

SEBENARNYA: Pihak pengurusan Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) menafikan meminta maklumat SSM perniagaan Sahabat...