Tag: mengurangkan saiz perkhidmatan

JPA Dalam Proses Mengurangkan Saiz Perkhidmatan Pada Tahun 2019?

PENJELASAN: Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) memperjelaskan dakwaan bahawa pihaknya dalam proses untuk mengurangkan saiz perkhidmatan pada tahun 2019.