Tag: MESTECC

Dakwaan MOSTI Mencari Syarikat Untuk Membekal / Menawarkan Perkhidmatan Berkaitan ...

SEBENARNYA: Menurut Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC), ...

Sisa Pepejal Yang Tidak Boleh Dikitar Semula Akan Diharamkan Di Negara...

PENJELASAN: Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim memperjelaskan persoalan berhubung pengharaman sisa pepejal terutamanya plastik yang tidak boleh dikitar semula di negara ini. Menurut Menteri...