Tag: pengeluaran wang

Sistem MEPS Bermasalah Menyebabkan Gangguan Pengeluaran Wang Tunai Di ATM?

PENJELASAN: Bank Negara Malaysia memperjelaskan dakwaan bahawa orang ramai tidak dapat mengeluarkan wang tunai di ATM akibat sistem MEPS yang sedang menghadapi masalah. Menurut kenyataan BNM: Terdapat mesej...