Tag: Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI)

Penjelasan Tentang Jadual Yang Bertajuk “Unit Disiplin KPM: Bentuk-Bentuk Hukuman Yang...

SEBENARNYA: Menurut kenyataan media Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM): Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) merujuk kepada kenyataan...