Tag: surat scam

Surat Dari MOF Meminta Melakukan Pembayaran Bagi Mendapatkan Sejumlah Wang Tertentu...

SEBENARNYA: Menurut Kementerian Kewangan Malaysia (MOF): MOF menegaskan bahawa MOF tidak pernah mengeluarkan surat yang...