Tag: Kementerian Dalam Negeri (KDN)

KDN Tidak Mempunyai Akaun TikTok

SEBENARNYA: Menurut Kementerian Dalam Negeri (KDN): Kementerian Dalam Negeri (KDN)...

KDN Tidak Pernah Mengeluarkan Sebarang Perakuan Pelantikan Mana-Mana Syarikat Bagi Menguruskan...

SEBENARNYA: Menurut kenyataan media Kementerian Dalam Negeri (KDN): KDN telah...

Penjelasan KDN Berkenaan Isu Pemalsuan Kad Pengenalan

Menurut Kementerian Dalam Negeri (KDN): KDN mengambil maklum bahawa kebelakangan ini terdapat banyak terbitan...